Rajzok
by on szeptember 30, 2018 in

Lelkek és lépcsők, kapuk és létrák (részlet):
“Ha valaki először találkozik Kobza Vajk képeivel, először nagy valószínűséggel az animisztikus, totemisztikus őskultúrák sziklarajzaira, barlangi festményeire, dolmenekre karcolt képeire, sámándobokra pingált rajzolataira asszociál, érezve a lélekmadarak, az agancsos vadak, az íjakat feszítő vadászok, az égbe táruló látófák közegében a sztyeppei és sarkvidéki civilizációk samanisztikus örökségét. Ha azonban a képek szimbolikáját, a mágikus színek letisztult, több modern és kevésbé modern kultúra egymásra következésének tudatában letisztult rituális rendjét jobban megfigyeljük, sejtésünk támadhat arról, hogy a valaha volt ősegyszerűség alakzatait megidézve Vajk itt és most tart nekünk képekkel képes és képtelen kortársi beavatásokat arról, hogy mi lenne hát az Eredendő, s ez most, éppen most eredendően honnan hová eredhet útnak bennünk. ” – Toót-Holló Tamás (író, MTA irodalomtudomány kandidátusaForrás: 2016.03.01 • Lelkek és lépcsők, kapuk és létrák | Napút Folyóirat XVIII. évfolyam 1. szám

 

A világokat szülő látófa regéi (Egy kiállítás képei) 2018.03.20

A gondolat teremtő

44x31cm
Filc, tus, zselétoll, merített papír
2017

Egy barbonc kézfej

44x31cm
Filc, zselétoll, merített papír
2017

Dobogó könyv (borító)

52x35cm
Filc, tus, zselétoll, merített papír
2016

Könyv: http://zselenszky.hu/shop/dobogo-konyv/

Életút kísérők

44x31cm
Filc, zselétoll, merített papír
2017

Fában lakó lélek

44x31cm
Filc, tus, zselétoll, merített papír
2017

Látófán

52x35cm
Filc, zselétoll, merített papír
2016

Naperőnyt befogó bika lél

44x31cm
Filc, zselétoll, merített papír
2017

Napisten

44x31cm
Filc, zselétoll, merített papír
2017

Ős születik

44x31cm
Filc, zselétoll, merített papír
2017

Samu belelát a kozmikus szőttesbe 
(Samu Gézának 1947-1990 ajánlva!)

52x35cm
Filc, zselétoll, merített papír
2016

Szitakötő Táltos

44x31cm
Filc, zselétoll, merített papír
2017

Belső jelek

30x21cm
Festék, zselétoll, fekete papír
2017

Börzsönyi természetszellemek

30x21cm
Zselétoll, fekete papír
2018

Kozmikus termékenység

30x21cm
Zselétoll, fekete papír
2017

Szakrális Foganás

30x21cm
Zselétoll, fekete papír
2017

Szellem Lenyomatok

30x21cm
Zselétoll, fekete papír
2018

Tudaterősítő eszközök

30x21cm
Zselétoll, fekete papír
2018

► Leírás: „A regék az eredendővel születnek és az eredendőbe térnek vissza. Az eredetmesék, a bennünk élő mítoszok képanyaga: formák, eleven gondolatok világa. Az ezt megelőző és az ezt követő állapot: formátlan, gondolat nélküli, végtelen és időtlen. Csak a tudatosság van jelen. És ebben a tudatosságban történik minden. Ebben születnek, világlanak és hunynak el világok. Itt kelnek életre képek, mesék, regék, mítoszok és egymással karöltve változók és állandók. A bennünk előlépő eredendő megidézésével feltárulnak belső örök meséink, regéink és személyes mitológiánk. Gerincünk mentén felkapaszkodva a szellemi világok felé magunk is látófává válunk. Rálátunk az eredendőre, mely a nem látható világban gyökerezik. Meglátjuk törzsünket, földi űrruhánkat és annak eszközeit: érzékszerveinket. Majd egyre feljebb kúszva megélhetjük leheletfinom szellemanyagunkat, mely hatalmas lombkoronaként nyúlik a végtelenbe. A látófán megkapaszkodva, elcsendesedve láthatóvá válik, amint világok születnek és elmúlnak. Formák jelennek meg és tűnnek el. Maga a látófa szüli a világokat, meséket, regéket. És érezhetjük, amint azok visszatérnek az eredendőbe, gyökerünkbe, önmagunkba. A kiállítás képei születésekről, pillanatnyi megjelenésekről, visszatérések állapotairól; az örök ciklikusság mögött húzódó végtelen és időtlen tudatosságról regélnek. Ti felkapaszkodtatok valaha a látófára? És ha igen, mit láttatok? Regéljetek!”

A képek az alábbi kiállításon lettek bemutatva:
» 2018.03.20 • A világokat szülő látófa regéi | Macska Galéria Bp

Az Eredendő (Egy kiállítás képei) 2016.03.13

Kozmikus Kiáradás-üzenetek

52×35,5 cm
Filc, tus, toll, merített papír
2015

Idézetek:

„Nincsen határa a Világegyetemnek, csak forog-forog, a megtisztulás útja beteljesíti a kört.”

„A világ elhal, mely Kronoszt táplálja.”

A tapasztalás függönye lemossa rólam az idegen hitrendszereket

52×35,5 cm
Filc, toll, merített papír
2015

A tapasztalás az, ami világunkban elengedhetetlen ahhoz, hogy megismerjük a dolgokat ahogyan vannak. Ehhez a kényelmessé vált berögzüléseket, a készen kapott hitrendszereket, világképeket, az idegen lét- és természetellenes gondolatmintákat fel kell ismernünk, érdemes felülvizsgálnunk  és ha szükséges, el kell engednünk. Az arany-fekete esőfüggönyön áthaladva kezdődhet az utazás.

Saját világodba lépsz át egy rád erőltetett világból

52×35,5 cm
Filc, toll, merített papír
2015

A rajz a hétköznapok mókuskerekét folyamatosan túlélő, a szellem szabadságáért, tudatosságunkért folytatott láthatatlan belső harc pecsétje. Bejárjuk az utat, a labirintust, a lélek útvesztőit, hogy végül kilépjünk a virág-világra, a valóságra. Az igazi világosságot élve, már nem vágyunk a falak közé zárt, sápadt gyertyák hamis tüzére.

A tapasztalás kapui

52×35,5 cm
Filc, tus, toll, merített papír
2015

Az alsó-, közép- és felső világból nyíló kapukon átsuhanhatunk.

Az ősök látogatása

52×35,5 cm
Filc, toll, merített papír
2015

A képet az égből érkező ősök teremtésmondája ihlette.

Tisztán fogd az adást!

52×35,5 cm
Toll, merített papír
2015

Szertartás

52×35,5 cm
Filc, toll, merített papír
2015

Szertartás a segítő szellemeket, erő-állatokat táncba hívva.

Világügyelő

52×35,5 cm
Filc, tus, toll, merített papír
2015

A világügyelő titkokat, kulcsokat, kapukat őrző lény. Az ő engedélyével léphetünk át más valóságtartományokba. Varázsbotja segítségével tartja távol a méltatlan látogatókat. Feje felett a felemelkedett, felébredt szellemek, a felszabadult mag-lelkek, más néven tudók aranyvárosa látható.

Őr-düngök a belső ösvény szolgálatában

52×35,5 cm
Filc, tus, toll, merített papír
2015

A belső ösvény a tudat, azaz önmagunk megismerésének, a megvilágosodásnak az útja. Aki a belső ösvény útját járja, az a szellem felszabadulása felé halad. Ezek a lények olyan erő megnyilvánulások, melyek, ha nincsenek egy nagyobb szellem által uralva, akkor pusztító minőségként jelennek meg. Attól vállnak jelen esetben segítő őrdüngökké, hogy egy garabonciás megzabolázza őket és az ősi, időtlen szellemfény szolgálatába állítja őket. Így lesz úgymond “ördöge”, másképpen szerencséje, szövetségese a garaboncnak. És így lesz az ártó erőből, segítő erő. A képen már a szövetségessé tett erőlények vannak jelen, melyek segítik a hármashalom élő világának átalakuló, tisztuló folyamatát.

A Végtelen Egy rést ütött a Teremburán

52×35,5 cm
Filc, tus, toll, merített papír
2015

A Végtelen Egy: a Forrás, a Világmindenség ki- és visszaáradása. “Sorsunk a Természet mágikus akarata”. S a “civilizált” világ a techno-mágiát alkalmazva ezzel pont szemben halad. Mégis, a bennünk élő Végtelen ragyogó, belső sötét csend mágiája mindenen áthatol. Átszakítja a burát, a falat. S szembesít a igazsággal.

Átjáró avagy dimenziókapu

52×35,5 cm
Filc, toll, merített papír
2015

Különböző világokban járva, áthaladva az arany-fekete függönyön, betekintést nyerhetünk az adott valóság szellemvilágába, csillaglétébe. A kaput három szárnyas lény őrzi, majd az ajtón áthaladva utunkat három szarvaslény vezeti.

A csontok ura kozmikus porból megalkotja önmagát

52×35,5 cm
Filc, toll, merített papír
2015

A csont életünk alapja, a lélekerő háza, létezésünk váza. A szent fehér kő. Szénalapú kristályvilág. A csont összeragadt, élő kozmikus por, mely évmilliók-milliárdok információit hordozza. Legalább annyira a születő élet jelképe, mint az elmúlásé. A cél, hogy visszaálljon az egyensúly: miszerint a csont és a koponya jelképe, nem csak az elmúlás a halálfélelem szimbóluma, hanem legfőképpen a lélek halhatatlanságának a jele, az anyag világában való tapasztalás általi megtisztulás feltételének minket támogató, élet-igenlő, tiszteletreméltó megnyilvánulása.
Sok feladat vár még ránk, mire megtanuljuk ítélet és a belénk oltott gondolatmintáktól megszabadulva szemlélni az ember számára legfontosabb (az így már) torzítatlan jelképeket. Ez az egy út vezethet csak arra, hogy megismerjük és megértsük a dolgok, a jelenségek valódi természetét, jelentését.

Naplátomás

52×35,5 cm
Filc, tus, toll, merített papír
2015

“Napkapu, Napkapu tárulj fel!” hangzik az ének. És egy fénymagunkhoz hasonlatos, az élet kiapadhatatlan tüzétől duzzadó, Napember-arcú lény tekintete szikrázik ránk.

Bolygólélek

52×35,5 cm
Filc, toll, merített papír
2015

Meglátni egy bolygó lelkét… A bolygó, mint egy hatalmas lélekmadár szárnyal a világegyetemben. Az anyamadár magához hívja a tanulni vágyó kozmoszból érkező lelkeket és csápjaival befogja őket. Ahogy tapasztalnak, a bolygó lét-adottságait kihasználva szépen haladnak a léleknemesítő lajtorján. A madárformájú bolygólelken látható létrás minták is ezt jelképezik. A befogott lelkek különböző létállomásokon mennek keresztül. A víz alatti világot bejárva, a szilárd talaj világát megjárva, egészen a szellemi szabadságot jelentő égi szárnyas lénnyé válásig. Jól látható, hogy a bolygólélek, mint egy tanító mester, miután látja, hogy a lélek megtanult mindent, megadja a lehetőséget neki, hogy elhagyja világát és “kirepüljön” a fészekből.

Üzenet a szellemvilágból I.

52×35,5 cm
Filc, toll, merített papír
2015

Ha a most-ban itt lennél,
láthatnád azt aki
vagy.
Vagy-ni:
örök létbe hajló
csillagának szülötte lennél.
Ős.
Hajolnál és hallanál,
hajolnál és hajlanál
a sötét terek élővé tételére.

Üzenet a szellemvilágból II.

52×35,5 cm
Filc, toll, merített papír
2015

(pszeudo-kalligrafikus írással ugyanaz a szöveg, mint az előző képen).

Világtojás

52×41,5 cm
Filc, toll, vászon
2015

Világtojás, vagy sámándob. Az utolsó kép. Itt már visszatérve a révülésből, de még nem kivonva magunkat a hatalmas élmény-görgetegből és energiafolyamból – rajzolódik ki a világtojás. Hálával szívünkben és végtelen örömmel köszönetet mondunk a segítőknek és az ősök szellemének!

Az “Eredendő” képek magyarázata:

„A képek egy adott tudatállapotban készültek, két egymásbahajló lélek-utazás lenyomatai. A révület hatására megnyíltak a létezés örökjelei, melyek minden élő számára elérhetőek. Mégis a hétköznapi elme elől sokszor rejtve maradnak. Ez a belső utazás túlmutatott mindenen, amit a valóságról valaha gondoltam és amit evilági hitrendszerem érzékelni volt képes. A képalkotás egyszerre volt tudatos és nemtudatos. Az is-is állapotában folytak keresztűl az ábrák, jelek, üzenetek. Jelentőségteljesek, mert az Eredendőt mutatják. Ahonnan elindulunk és ahová visszatérünk mikor már bennünk valaki, vagy valami elváltozott. Határtalan örömmel tölt el, hogy ezeket megmutathatom. A képek, mint kozmikus pecsétek, programok működnek, melyek megtekintésekor elkezdenek bennünk dolgozni.”

A képek két kiállításon szerepeltek idáig.

2015.10.31 • Az Eredendő | Vajda Lajos Stúdió, Szentendre
2016.03.13 • Az Eredendő | Kis Á Galéria, Budapest

https://www.youtube.com/watch?v=5CIt5qhHG6s

2015 (c) Kobza Vajk - Minden jog fenntartva