Posts tagged under költemény
Gyermekkori halál álom

Gyermekkori halál álom Ódon óvoda kapu alatt lépek, a teremben társaim már kerámia-répák. Mintha volnának cserép virágok, sorban állnak az

2023.11.07.
Mécsvilágnál

Mécsvilágnál Mécsvilágnál vagy tizenkétszer körül keringtem a sztúpát, ahogy a kvarc a karon. Másnap érkezem, jöttöm jelző vadriasztó pattog törve

2023.11.07.
Haj hull

Haj hull Haj hull, erőt vesztő jelzuhatag álmon. Nem gondolok másra, szorongok. Ocsúdom messziről siető szülő káromlásra. Névtelen hűs erő

2023.10.23.
A harangok immár bent konganak

A harangok immár bent konganak A harangok immár bent konganak. Sorsuk, hogy távoli hangként tűnjenek el s elhagyatottan. Ahogy az

2023.10.23.
Kérdő

Kérdő Takartad szemem, befogtad fülem. Miért írsz? Miért szólsz? Miért adsz keserűt, ha eltemet? Nem olvasom jeled, nem hallom hangod!

2023.09.07.
Az elengedés

Az elengedés Szólít, mégse hallom rég porsátrát ledobott rokonom. Abrak nélküli, veszett mén: átfestett egykori otthonom zihál bennem, csörtet, vacog.

2023.08.13.
Nem benned nyilall

Nem benned nyilall Artériákban ismeretlen nyomása. Tűnő hitek, koponyák ropogása. Íriszekben lángra kapó pillangó. Szél-hordta ige, hol égő pernye száll,

2023.07.31.
A gyökerek kivonódása

A gyökerek kivonódása Komótosan vonom ki lélekzetem az újramázolt házból. A boltív látványa sem vigasztal, tüske szív marasztal. Pengét váj

2023.07.14.
Ki Nap levét issza

Ki Nap levét issza míg arcát Hold süti: fátylat bont és hártyát növeszt kútba merüléshez. 2023.03.22 K.V.

2023.03.22.
Annanna

Annanna Arcunk tükör: mutatja a most. Ébren álmodom, bordacsonton leomló arany: hajad szerteszét. Sóhaj ered útnak, hall szeméremcsont zenét. Koponyák

2023.01.04.
Tovalökte a gurulós széket

Tovalökte a kerekesszéket Hegy mögé bukik a tűz-serpenyő, homályba vész. Éj szitán villannak pillázók. Cserzett, ősz hajuk kész. Váratlan a

2022.09.28.
Sértetthez kiáltó

Sértetthez kiáltó Az égbolt arcod sötét sálként lengi át. A látás tó, tükör s lepel. Feszül, két hullámzás után megcibáltan

2022.04.22.
Magvetéskor

Magvetéskor Csontszín holdas éjjel üköktől öröklött kéjjel szügyemben, dacolok hiába s mezítlen. Égi jegy utasít rendre s kedvesen szól oszlopomra:

2022.03.15.
Férfi testben

Férfi testben Teorba zeng. Izzad a föld. Roppan a mag. Válik a héj. Veszteség ül tüdőn, szívnek zárt ketrece titkokkal

2021.12.20.
Félrevert harangok

I. Félrevert harang Félrevert harangként kong a szív. Keserű íz: anyám súlytalan. Átlépte fájlaló honát. Gyötrődés nélkül suhan hajnali, szent

2021.12.14.
Mit e szem nem láthat

Mit e szem nem láthat Vízköpőn márvány-arc, hol az emlék végigcsorog és amit felperzselt rég egy égre tűzött korong. Csápjával

2021.10.02.
Vétek

Vétek Ha kiabálsz s kiabálok: se te, se én nem vagyunk. Vétkesek kipárnázott szavaink: pokol, mit kényelemből egymás után hajítunk

2021.09.22.
Múlóra tekintve

Múlóra tekintve Neonlámpa vált pirosról kékre, aszfalton topog egy szarvas, kínt bőg az égre. Szétfröccsen az éj,  lággyá keni a

2021.09.09.
Ég tudja

Ég tudja A képről homok pereg. Hegyek arca torzul. Sziklába vájt nevek tűnnek el. Tajtékzó homokszemcsék zúgnak körbe s formáznak

2021.09.02.
Nem látni

Nem látni Sós, nehéz szelek süvítenek. Tágul az idő; ez a folyton kiforduló, imbolygó. Nincs másom csak ez a hordónyi

2021.08.18.
Irgalmat a valósnak!

Irgalmat a valósnak! Láttad világunk? Megannyi földi féreg riadását?  Egy gorombán zúzott egér feje…  zúdult a vér, a jaj, az

2021.04.25.
Aranyló köntösben

Aranyló köntösben Neve kínozta majd elhagyta azt. Fiamnak nem hagyok ily örökséget! – rebegte, s kiköpte a gyökérmérget. Serdülő volt,

2021.03.21.
A lovagkirály

A lovagkirály Egy nejlon faágra akadva táncol az éj levesében. Járda felett kapkod a semmibe. Ízülete, mint a görcs. A

2021.02.14.
Álom hava

Álom hava A határban szénfekete ágak, kibuggyant naspolyák, egy állat lázasan döhög. Talpam alatt pattannak a görcsök, roppannak a jégre,

2021.01.05.
Befagyott időnk

Befagyott időnk Ruba Szilvi (1972-2019) barátom emlékére Kopjafádnak dőlök, fehér toll vereslik avaron. Van ki nem tud temetni. Megkeményedett a

2020.12.24.
Réveteg emlék

Réveteg emlék Nézd! Megbabonáz a kép. Távoli harangok az űrben: két bolygó fejünk felett rögvest összekoccan. Lásd, csukódik a szemem!

2020.12.22.
Ostrom

Ostrom Arcomon apaság verejtéke csordul, talajra hull.  Magukba isszák föld-erek,  e megnyílt, szent sebzett terek. Várnak ősfalaim. Erőd vagyok? Pedig

2019.10.07.
Egy megkerült korona őrének tanácsa

Egy megkerült koronaőr históriája Aranyszín fák ágai nyílásra hasították világunk hasát. Valamikor két hold volt az égen! A zöld ég

2019.07.24.
Ima a lélek elhagyott részeihez

Ima a lélek elhagyott részeihez Látod-e miképp szorít lelket a város? Fogyó holdként zsugorodik, ahogy méreg rág a fogban, fenyőn

2019.05.28.
Kivágom

Kivágom Fürkészem őrület-tépte arcod, amint fújod a kádat penészölővel. Kanapén heverve látom: a sarkon sietve befordulsz míg három vénasszony köszön

2019.05.11.
Elmúltaknak

Elmúltaknak Isten kardjaként a gyomos földből agancs mered égnek. Sírás szüremlik a csontból, kozmosz porának nedve. Ezer évnyi álom értelme

2019.01.18.
Töredékek

Töredékek Piros még a var körül. Valaki ágyat vet, tükröt törül, iszkoló szellem felett. Űr. Egy égő fénygolyó: minden nap

2018.09.17.
Nevesincs erő

Nevesincs erő Számtalan ideje az űrön át fénnyel itat egy nevesincs erő. Lángnyelvként hasadtunk e tüzes sárgolyóra. Akkor éreztelek  s

2018.07.23.
Éj-ladik

Éj-ladik Szemed mögé sodródott a volt dolgokkal teli csónak. Történelmen kívüli időt jósolnak fagyott pálmák. Suhanó fahajóban tenger-üledék, hűs verejték.

2018.06.12.
Tejúton érkező lélekmadarak

Tejúton érkező lélekmadarak Vérző köldökök, napasszony tején csüngők. Tej-ligetek, bő tömlők ragyognak setét, kopár hold mögött. Látóhatár nélkül, csendpalástot szövő

2018.05.17.
Kútlélek

Kútlélek Suhogás. Napnyalábot kajtat a sötét lombú, késő hajnali rengeteg. Nem tudja, pislákol-e piros virág, parázs hamu alatt? Nem tudja,

2018.05.06.
Tótágast!

Tótágast! Csontokat számolok, hátha van fölös mit odaadhatok. Nem-tudásom is elosztanám. Tótágasból vissza- húznám. Kint fénytől áznék, dobolás helyett csörgőt

2018.03.17.
Éhes szellemek elűzésének regéje

Éhes szellemek elűzésének regéje Éhes szellemek lakomáztak gyenge testemből. E torhoz méltó lábszárcsont sípon zengtek győzelmi dalt. Vérem folyik elmúlt

2015.12.02.
Árny pattant

Árny pattant Feigli Gábor emlékére! Legutoljára mikor árny pattant, életre kelt a halhatatlan. Mégse adtál nevet az idődnek. Dagadó holdnál

2004.08.31.
Törött szárnnyal

Törött szárnnyal (Feigli Gábornak ajánlva!) Törött szárnnyal születtél s látni lassan forradó sebeket, húsban forgató gyógyító ecseted. Csupán a szív

2004.08.31.
Sólyomnak ágya

Sólyomnak ágya Égi hajó ringatta álmaim, a sólyom ágya ismerte csupán vágyaim. A fekvő elmerült a barlang világában, s nem

2004.08.31.
Az ősasszony

Az ősasszony Száraz, fagyott földre zuhanó magként, majd erős faként húz ölébe asszony. Tó szemében világ tükröz örvényt. Forgó szekerén

2004.08.31.
2015 (c) Kobza Vajk - Minden jog fenntartva