Posts tagged under vers
A kilátástalanság jelei

A kilátástalanság jelei Fiam láztól égő arcvonásai alkotnak vonatsínekből jeleket. A kilátástalanság jelei ezek, ott zakatol Szaturnusz, fütyülve jajdul Vénusz,

2024.05.24.
Elsuttogom a méheknek

Elsuttogom a méheknek Az első lélegzetig égbe temetkeztem. Lángom hajtott: nyíljon meg a Föld kapuja! Meghallott. Száját kitátva kiharapott onnan,

2024.03.26.
Ó, de gyönyörűen égsz bent te por!

Ó, de gyönyörűen égsz bent te por! ,,Most, hogy bevettem a Cataflamot tompul az ábra. Jött valaki, ki lealkudta az

2024.01.23.
Annanna 3.

Annanna 3. Újra lobog kakastaréj, tüzes here, szűköl a szív. Rám nehezült éj, varázslatos szégyen. Felmarkolt vágy homokját, e milliárdnyi

2024.01.02.
Nappal is látni a csillagokat

Régóta szorít a csatornán kívüli születés. E félbeszakadt vajúdás múlt időben növekszik. Forgok, fordulok az éj levében. Vágyvilág sötét burkán

2024.01.01.
Annanna II.

Annanna II. Lélekben alvó erő, pislákoló mécsfénye a holdnak. Világtalan férfiszívet ölel lágy szóval a holnap. Remény italát, mi most

2023.12.13.
Ki váltja fel a vaskorban is világló őrzőt?

Ki váltja fel a vaskorban is világló őrzőt? Ki váltja fel a vaskorban világló őrzőt? Virrasztó lép ki a meggyötört

2023.12.09.
Gyermekkori halál álom

Gyermekkori halál álom Ódon óvoda kapu alatt lépek, a teremben társaim már kerámia-répák. Mintha volnának cserép virágok, sorban állnak az

2023.11.07.
Mécsvilágnál

Mécsvilágnál Mécsvilágnál tizenkétszer keringtem körül a sztúpát, ahogy a kvarc a karon. Másnap érkezem, jöttöm jelző vadriasztó pattog törve a

2023.11.07.
Haj hull

Haj hull Haj hull, erőt vesztő jelzuhatag álmon. Nem gondolok másra, szorongok. Ocsúdom messziről siető szülő káromlásra. Névtelen hűs erő

2023.10.23.
A harangok immár bent konganak

A harangok immár bent konganak A harangok immár bent konganak. Sorsuk, hogy távoli hangként tűnjenek el s elhagyatottan. Ahogy az

2023.10.23.
Ki repeszti az álarcot, maszkot?

Ki repeszti az álarcot, maszkot? Ki takarja be égő szemem s fogja be fájó fülem? Ír majd? Szól majd? Ad

2023.09.07.
Az elengedés

Az elengedés Hiába suttog, rég nem hallom fájó testét lerakott rokonom. Átfestett hajdani otthonom távolodik, elhagyom. Nincs már hol lennem.

2023.08.13.
Nem bennem nyilall!

Nem bennem nyilall Artériában egy ismeretlen nyomás. Illó hit, koponya ropogás. Íriszekben lángra kapó pillangó, mint fénylő pernye száll, majd

2023.07.31.
A gyökerek kivonása

A gyökerek kivonása Komótosan vonom ki lélekzetem az újramázolt házból. A boltív látványa sem vigasztal, tüske szív marasztal és az

2023.07.14.
Ki Nap levét issza

Ki Nap levét issza míg arcát Hold süti: fátylat bont és hártyát növeszt kútba merüléshez. 2023.03.22 K.V.

2023.03.22.
Annanna

Annanna Arcunk tükör: mutatja a most. Ébren álmodom, bordacsonton leomló arany: hajad szerteszét. Sóhaj ered útnak, hall szeméremcsont zenét. Koponyák

2023.01.04.
Tovalökte a gurulós széket

Tovalökte a kerekesszéket Hegy mögé bukó tűz-golyó homályba vész. Éj szitán villannak pillázók s ülök a kertben. Az orgonabokor alól

2022.09.28.
Vigasz

Vigasz Az égbolt arcodat sötét sálként lengi át. Látásod tó-tükör s lepel. Megfeszül a két hullámverés s már megcibáltan locsog,

2022.04.22.
Magvetéskor

Magvetéskor Csontszín hold az éjjel. Üktől öröklött kéjjel dacolok. Hiába s mezítlen. Égi jegy tanít rendre, meredő oszlopomra: tenger vagy,

2022.03.15.
Férfi lét

Férfi lét Teorba zeng. Izzad a föld. Roppan a mag. Válik a héj. Vesztesség ül tüdőre, szív ketrecére titkokkal terhesen:

2021.12.20.
Félrevert harang

Félrevert harang Félrevert harangként kong a szív. Anyám súlytalan. Átlépte a test fájlaló honát és gyötrődés nélkül suhan a hajnali

2021.12.14.
Mit e szem nem láthat

Mit e szem nem láthat Vízköpőn márvány-arc, az emlék rajt végigcsorog. Mit felperzselt rég egy égre tűzött korong. Csápja nyúl

2021.10.02.
Vétek

Vétek Ha kiabálsz s kiabálok: se te, se én nem vagyunk. Vétkesek kipárnázott szavaink: pokol, mit kényelemből egymás után hajítunk

2021.09.22.
Múlóra tekintve

Múlóra tekintve Neonlámpa vált pirosról kékre, aszfalton topog egy szarvas, kínt bőg az égre. Szétfröccsen az éj,  lággyá keni a

2021.09.09.
Ég tudja

Ég tudja A képről homok pereg. Hegyek arca torzul. Sziklába vájt nevek tűnnek el. Tajtékzó homokszemcsék zúgnak körbe s formáznak

2021.09.02.
Nem látni

Nem látni Sós, nehéz szelek süvítenek. Tágul az idő; ez a folyton kiforduló, imbolygó. Nincs másom csak ez a hordónyi

2021.08.18.
Irgalmat a valósnak!

Irgalmat a valósnak! Láttad világunk? Megannyi földi féreg riadását?  Egy gorombán zúzott egér feje…  zúdult a vér, a jaj, az

2021.04.25.
Aranyló köntösben

Aranyló köntösben Neve kínozta majd elhagyta azt. Fiamnak nem hagyok ily örökséget! – rebegte, s kiköpte a gyökérmérget. Serdülő volt,

2021.03.21.
A lovagkirály

A lovagkirály Egy nejlon faágra akadva táncol az éj levesében. Járda felett kapkod a semmibe. Ízülete, mint a görcs. A

2021.02.14.
Álom hava

Álom hava A határban szénfekete ágak, kibuggyant naspolyák, egy állat lázasan döhög. Talpam alatt pattannak a görcsök, roppannak a jégre,

2021.01.05.
Befagyott időnk

Befagyott időnk Ruba Szilvi (1972-2019) barátom emlékére Kopjafádnak dőlök, fehér toll vereslik avaron. Van ki nem tud temetni. Megkeményedett a

2020.12.24.
Réveteg emlék

Réveteg emlék Nézd! Megbabonáz a kép. Távoli harangok az űrben: két bolygó fejünk felett rögvest összekoccan. Lásd, csukódik a szemem!

2020.12.22.
A költészet napjára | Kiss Tamás: Fiamnak, hangszereihez

Kiss Tamás: Fiamnak, hangszereihez Pendítsd csak kobzod, citerád, gitárod, lantodat valahol tört szemeket látsz, meggyötört arcokat El kell találni, kit,

2020.04.11.
Ostrom

Ostrom Arcomon apaság verejtéke csordul, talajra hull.  Magukba isszák föld-erek,  e megnyílt, szent sebzett terek. Várnak ősfalaim. Erőd vagyok? Pedig

2019.10.07.
Egy megkerült korona őrének tanácsa

Egy megkerült koronaőr históriája Aranyszín fák ágai nyílásra hasították világunk hasát. Valamikor két hold volt az égen! A zöld ég

2019.07.24.
Ima a lélek elhagyott részeihez

Ima a lélek elhagyott részeihez Látod-e miképp szorít lelket a város? Fogyó holdként zsugorodik, ahogy méreg rág a fogban, fenyőn

2019.05.28.
Kivágom

Kivágom Fürkészem őrület-tépte arcod, amint fújod a kádat penészölővel. Kanapén heverve látom: a sarkon sietve befordulsz míg három vénasszony köszön

2019.05.11.
Elmúltaknak

Elmúltaknak Isten kardjaként a gyomos földből agancs mered égnek. Sírás szüremlik a csontból, kozmosz porának nedve. Ezer évnyi álom értelme

2019.01.18.
Töredékek

Töredékek Piros még a var körül. Valaki ágyat vet, tükröt törül, iszkoló szellem felett. Űr. Egy égő fénygolyó: minden nap

2018.09.17.
Nevesincs erő

Nevesincs erő Számtalan ideje az űrön át fénnyel itat egy nevesincs erő. Lángnyelvként hasadtunk e tüzes sárgolyóra. Akkor éreztelek  s

2018.07.23.
Éj-ladik

Éj-ladik Szemed mögé sodródott a volt dolgokkal teli csónak. Történelmen kívüli időt jósolnak fagyott pálmák. Suhanó fahajóban tenger-üledék, hűs verejték.

2018.06.12.
Kérgemben

Kérgemben (Tarcsi Évának ajánlva!) Kérgemben érzem, mint egy váratlanul elpusztuló, ismeretlen faj utolsó példánya, úgy haldoklik bennem a közös emlék.

2018.05.27.
Tejúton érkező lélekmadarak

Tejúton érkező lélekmadarak Vérző köldökök, napasszony tején csüngők. Tej-ligetek, bő tömlők ragyognak setét, kopár hold mögött. Látóhatár nélkül, csendpalástot szövő

2018.05.17.
Kútlélek

Kútlélek Suhogás. Napnyalábot kajtat a sötét lombú, késő hajnali rengeteg. Nem tudja, pislákol-e piros virág, parázs hamu alatt? Nem tudja,

2018.05.06.
Tótágast!

Tótágast! Csontokat számolok, hátha van fölös mit odaadhatok. Nem-tudásom is elosztanám. Tótágasból vissza- húznám. Kint fénytől áznék, dobolás helyett csörgőt

2018.03.17.
Tejszínű emlék

Tejszínű emlék Kormos köldök: halvány kölök-kor válik porrá csontok között. Ezüst erdőben tejszín lombkoronákról hullanak puha kövek. Csermelyek vallanak. Hallanak

2018.02.17.
Mondolatok

Mondolatok Távoli tájak viszontlátottként köszöntve magukhoz ragadnak. Négy ősanya varja sebeinket, három szín köntösük alá rejtezünk. Leomlott kövek helyén, csontokból

2017.11.19.
Reg’ egy látófáról

Reg’ egy látófáról Látófán révedni: semmibe tévedni a mindenség alatt. Alatta és mögött, arrébb rögöt lökött, csodájára járnak. Katlan, tónál

2017.11.08.
Eszmélés

Eszmélés Óriás hazugság árnyékánál hűsölünk. Lombok alján tört fény remeg. Milliónyi apró szemhéj a pislákoló levelek. Váratlan kegyelem: csiklandozó sugár

2017.08.17.
Váratlan igézés

Váratlan igézés Éhszáj, méhszáj, rozsdafarkú-háj! Éhszáj, méhszáj, rozsdafarkú-máj! Göncöl-küllőn fogódzkodtunk hol átfordul a tér. Csillagsarkán talpunk alatt most is lüktet

2017.07.12.
Kőarcok

Kőarcok Hajdanán ősöket faragó vésők csengtek. Emlékezők hajoltak fényes kőarcok előtt. Fohászunkat ma eső mossa, kőarcuk mohával benőtt. A kurgánok

2017.06.23.
Út a szellemházhoz

Út a szellemházhoz Minden út a szellemházhoz vezet. Minden lépés: szellemtánc. Noszogatnak füstkezek: még hét mérföld! Csizmámon rejtjelek. Az utolsó

2017.05.04.
Én határai

Én határai Mikor elmúlik vágyból a hajlam szétválasztani: sötétből a fényt, ősből az újat, Napból a Holdat, jóból a szépet,

2017.04.24.
Csontokból rakott világ

Csontokból rakott világ Világom csontokból rakatott. Mert, a világ csontokból rakatott. Égtejem, én vérem. Szaladj a fák közé! Égtejem, én

2017.02.07.
E mesét álmodni

E mesét álmodni Súlya van az illanó pillanatoknak. Öröklétre kacsintó szemekben kócsagpehely. Rám várt, szívednél lejjebb a királyi kehely: Valakire,

2016.11.16.
A végtelent megérintő ember új eonjának imaginációja

A végtelent megérintő ember új eonjának imaginációja: Gyógyító igét szólni s lelket lehelni szürke testekbe. Tűzpillangót varázsolni űr-mély, fekete szemekbe.

2016.10.12.
Üző

Üző A másik álomban a levelek felfelé hullanak, és lefele tág az ég. Összegyűrődő zsákokat hallani, avarropogást. Hold-szálltakor, reggeltől reggelig

2016.10.05.
Göncöl-hajtók

Göncöl-hajtók Hajtják a Göncölt, hajtják a vas szekeret, kik élnek álmatlan, fekete teleket. Űzött lélek lohol ölbe, csillaghéj-palásttal suhan. Keréktartó

2016.09.01.
Éji kérdés

Éji kérdés Kérdem az éj árnyait: van-e valami a romláson túl? Egy élő fából kisarjadt kapaszkodó?! Fakérgek illatától terhesen lélegzem

2016.08.08.
Jelképpé válva: Németh László Fritz-nek ajánlva!

Jelképpé válva (Németh László Fritz-nek ajánlva!) Három szem mered a látóhatárra. Nap szentül. Szokatlan zamatú az elmúlás. Az éj egy

2016.07.22.
Napi hátramaradt feladatok

Napi hátramaradt feladatok: 1. Nagy kanállal merni a mindenségből. 2. Két kézzel inni a fodrozódó csillagvízből. 3. Hálából vizet csurgatni

2016.07.03.
Az álom irányíthatóságáról

  „Az álom nem irányíthatatlan, ha egy sodró folyón feküdve, kavargó csillám-habok közt, láthatatlan karmazsinvörös fonalakkal kötöd össze magadban a

2016.05.15.
Ezüst-arany avatás

Ezüst – arany avatás Végre felavattam az ezüst-arany szobát. A hálóm ezüst lett, a nappalim arany. A tér azóta más

2016.05.05.
Kifordult Világ Igricei

Kifordult Világ Igricei Csalfa dalokkal lármáznak igricek, kopott ujjú nyenyerések. Agyag-sípokon szuszognak, hamis körtemuzsikán a bágyadt, viaszos szájszélek. Őrjöngő huhogással

2016.03.10.
Éhes szellemek elűzésének regéje

Éhes szellemek elűzésének regéje Éhes szellemek lakomáztak gyenge testemből. E torhoz méltó lábszárcsont sípon zengtek győzelmi dalt. Vérem folyik elmúlt

2015.12.02.
Sejtés

  Egy látó ember siratja a világot: tán tud valamit?!    K.V. 2015.10.03

2015.10.03.
Világfáról letekintő

Világfáról letekintő, minden-tudástól túlcsordult öreg szellem fürkészi a nézhetetlent. Áttetsző, tiszta rés. Az agg ledob egy hírvivőt: egy árnypostás károgót.

2015.09.01.
Egy pillanatnyi virág textúrája

Egy pillanatnyi virág textúrája Megrémisztett ez a könnyed bomlás, amint megláttam egy elhulló szirom szövedékét. Feléje fordítottam tenyerem a rács

2014.09.29.
Hívás

Hívás Éjszak. Érzem felém fúj. Belém búj rég-jeges vágy. Sarkcsillag. Álomban vándorolok. Innen amoda. Mezítelen húsom hókristállyal fedném s éber

2014.08.28.
Ereszkedem

​Ereszkedem Szétmálló fény mered rám kút mélyről. Szófüzért dob kötélnek az égi szellemhajó s azon kapaszkodva, rángatva a mondat-csomókat csúszom

2014.08.10.
Nem az lettem

Nem az lettem Nem mélyült az arc s nem lett forró az ágy. Elfeledem e merülést. Hajad levágom. Nem hajbókolnak

2014.05.12.
Csendkirály

Csendkirály Láng-tengeren utazó tutajos partot ér, hol csendkirály honol. Ragyogó kövekkel kirakott némaság-palástban ül, királykék templomában. Látja bennem őt, aki

2011.03.12.
Árny pattant

Árny pattant Feigli Gábor emlékére! Legutoljára mikor árny pattant, életre kelt a halhatatlan. Mégse adtál nevet az idődnek. Dagadó holdnál

2004.08.31.
Törött szárnnyal

Törött szárnnyal (Feigli Gábornak ajánlva!) Törött szárnnyal születtél s látni lassan forradó sebeket, húsban forgató gyógyító ecseted. Csupán a szív

2004.08.31.
Sólyomnak ágya

Sólyomnak ágya Égi hajó ringatta álmaim, a sólyom ágya ismerte csupán vágyaim. A fekvő elmerült a barlang világában, s nem

2004.08.31.
Az ősasszony

Az ősasszony Száraz, fagyott földre zuhanó magként, majd erős faként húz ölébe asszony. Tó szemében világ tükröz örvényt. Forgó szekerén

2004.08.31.
2015 (c) Kobza Vajk - Minden jog fenntartva